TERMENI DE CUMPĂRARE

Cumpărător - o persoană care are intenția de a comanda sau de a cumpăra bunuri sau de a comanda, de a cumpăra sau de a folosi bunuri exclusiv pentru nevoi personale, familiale, de uz casnic și altele care nu sunt legate de activități comerciale, a plasat o comandă pe site-ul www.mario.md să fie destinatarul bunurilor.


Un cumpărător înregistrat este un cumpărător care a furnizat vânzătorului informații individuale (nume, prenume, nume de mijloc, e-mail, telefon), care poate fi folosit pentru a plasa o comandă de mai multe ori. Aceste informații sunt furnizate la checkout.


Vânzătorul este o organizație indiferent de forma sa organizațională și juridică, precum și un antreprenor individual angajat în vânzarea de bunuri.


În conformitate cu aceste reguli, vânzătorul este Compania cu Răspundere Limitată FLY SOLUTIONS, f.k. 1014600034393, adresa juridică: st. Petrikan 21/3.


Magazin online - un site în care orice client se poate familiariza cu produsele prezentate, cu descrierea și prețurile produselor, alege un anumit produs, metoda de plată și livrarea bunurilor, trimite o comandă prin e-mail sau comandă prin telefon.


Site - un set de resurse de informare postate pe Internet la www.mario.md. Site-ul este deținut și administrat de "FLY SOLUTIONS" SRL.


Un produs este un obiect de vânzare și de cumpărare (lucru) care nu este retras sau nerestricționat în circulație publică și este prezentat spre vânzare într-un magazin online prin plasarea acestuia într-o secțiune corespunzătoare dintr-un magazin online. Numai bunurile care sunt marcate ca "stoc" în magazinul online pot face obiectul vânzării.


Ordinul - solicitarea cumpărătorului de a cumpăra și de a livra la adresa specificată în cererea de bunuri selectate în magazinul online, trimisă prin Internet și / sau cumpărătorul, a informat vânzătorul prin telefon:


022-89-69-01


Serviciu de livrare prin poștă - persoană juridică și / sau antreprenor individual care furnizează servicii de livrare a comenzilor către cumpărători în baza unui contract cu vânzătorul. În cadrul acestor reguli - "New Mail".


Serviciu de curierat - unitatea vânzătorului care livrează bunurile conform ordinului cumpărătorului.


2. Dispoziții generale.

2.1. Aceste "Reguli de vânzare a mărfurilor în magazinul online www.mario.md" (în continuare - "Regulile") stabilesc procedura de vânzare cu amănuntul a mărfurilor prin magazinul online și sunt oferta oficială publică a "FLY SOLUTIONS" SRL, denumită în continuare " adresată persoanelor fizice, denumită în continuare "cumpărător", atunci când se face referire în comun, vânzătorul și cumpărătorul sunt denumiți, de asemenea, "părțile" și fiecare separat drept "parte".


2.2. Fiecare parte garantează celeilalte părți că are capacitatea juridică și capacitatea juridică necesară, precum și toate drepturile și competențele necesare și suficiente pentru încheierea și executarea contractului de vânzare cu amănuntul.


2.3. Atunci când comandați produse prin Magazinul online, cumpărătorul este de acord cu Regulile prezentate mai jos.


2.4. Relațiile dintre cumpărător și vânzător sunt reglementate de prevederile Codului civil al Republicii Moldova, Legii Republicii Moldova cu privire la protecția drepturilor consumatorilor și alte acte normative adoptate în conformitate cu acestea.


2.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni, în acest sens, Cumpărătorul se angajează să monitorizeze în mod regulat modificările aduse Regulilor afișate pe pagina magazinului online. Notificarea modificărilor aduse acestor reguli, pe care Vânzătorul trebuie să le depună nu mai târziu de 7 (șapte) zile lucrătoare înainte de data intrării lor în vigoare.


2.6. Cumpărătorul este de acord cu aceste Reguli introducând o notă în coloana "Sunt de acord cu Regulile de vânzare" la plasarea comenzii sau când formez numărul de telefon corespunzător (când comandăm prin telefon).


2.7. Versiunea curentă a Regulilor este disponibilă pe site-ul magazinului online.


3. Înregistrarea în magazinul online.

3.1. Checkout magazin online pot înregistra și cumpărători neînregistrați.


3.2. Vânzătorul nu este responsabil pentru exactitatea și corectitudinea informațiilor furnizate de cumpărător în timpul înregistrării.


3.3. Un client care se înregistrează la magazinul online primește o identificare individuală prin furnizarea unui login și a unei parole. Identificarea individuală a cumpărătorului evită acțiunile neautorizate ale terților în numele cumpărătorului și oferă acces la servicii suplimentare. Transferul de către cumpărător a parolei și a parolei către terți este interzis, Cumpărătorul este singurul responsabil pentru toate posibilele consecințe negative în cazul transferului de autentificare și parolă către terțe părți.


3.4. Informațiile personale primite la dispoziția magazinului online în timpul înregistrării sau în orice alt mod nu vor fi transferate fără permisiunea utilizatorilor către terți și persoane fizice, cu excepția situațiilor în care acest lucru este impus de lege sau de o hotărâre judecătorească.


4. Înregistrarea și termenele limită pentru Ordin.

4.1. Comanda cumpărătorului poate fi făcută prin telefon și / sau prin Internet.

4.1.1. La plasarea unei comenzi prin telefon, Cumpărătorul confirmă faptul că este familiarizat cu regulile de vânzare a Bunurilor prin Magazinul Online și oferă angajatului vânzătorului informațiile necesare pentru plasarea Comenzii.


4.1.2. La plasarea comenzii pe Internet, Cumpărătorul completează un Formular electronic de comandă pentru Bunuri și trimite Comanda generată către Vânzător prin Internet.


4.2. După primirea comenzii, Vânzătorul coordonează datele de comandă cu cumpărătorul prin telefon, inclusiv data și ora livrării bunurilor. Data și ora specificate depind de regiunea livrării și de timpul necesar procesării comenzii.


4.3. În cazul în care, după primirea ordinului, se constată că vânzătorul nu are cantitatea necesară de mărfuri comandate în stoc, vânzătorul va informa cumpărătorul despre acest lucru prin telefon. Cumpărătorul are dreptul să accepte acceptarea Bunurilor în cantitatea disponibilă de la Vânzător sau să anuleze această poziție a Bunurilor din Comandă. În cazul în care Cumpărătorul nu primește un răspuns în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la momentul notificării prin telefon, Vânzătorul are dreptul să anuleze complet Comanda.


4.4. Cumpărătorul are dreptul de a modifica compoziția ordinului înainte de a-l transfera serviciului de livrare poștală sau de curierat prin notificarea vânzătorului despre acest lucru prin telefon.


4.5. Dacă Cumpărătorul are întrebări cu privire la proprietățile și caracteristicile Bunurilor, înainte de a plasa Ordinul, Cumpărătorul trebuie să contacteze Vânzătorul prin telefon:


022-89-69-01


 


5. Transport maritim.

5.1. Vânzătorul va face toate eforturile pentru a respecta data și ora livrării specificate în Ordinul relevant, cu toate acestea, întârzierile în livrare sunt posibile din cauza unor circumstanțe neprevăzute care nu au fost cauzate de vina vânzătorului.


5.2. Riscul pierderii accidentale sau al deteriorării accidentale a Bunurilor îi revine Cumpărătorului în momentul în care Bunurile îi sunt predate și Cumpărătorul pune semnătura în documentele care confirmă livrarea Ordinului.


5.3. Metode de expediere:


        Pickup, puteți lua în mod independent bunuri de la birou.

        Serviciu de curierat.

        Livrarea serviciului postal.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Livrare și plată de pe site-ul magazinului online.


 


5.4 Modalități de plată:


        Plata în numerar.

        Pe credit.

        Plata fără numerar pentru persoanele juridice.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Livrare și plată de pe site-ul magazinului online.


 


5.5. Costul livrării bunurilor comandate se calculează individual, pe baza greutății, regiunii și metodei de livrare.


Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Livrare și plată de pe site-ul magazinului online.


5.6. La livrare, bunurile comandate sunt predate Cumpărătorului sau persoanei specificate ca destinatar în Comandă.


5.7. Pentru a evita cazurile de fraudă, precum și pentru a-și îndeplini obligațiile asumate în clauza 5.5, în momentul livrării unei comenzi preplătite, persoana care livrează Ordinul are dreptul de a solicita documentul de identitate al Cumpărătorului și / sau Beneficiarului, precum și de a solicita detaliile furnizate de Cumpărător și / sau Destinatarul documentului care atestă identitatea Cumpărătorului și / sau a Beneficiarului la primirea ordinului. Vânzătorul garantează confidențialitatea și protecția informațiilor personale ale Cumpărătorului și / sau Beneficiarului (clauza 9.3.1.).


5.8. La momentul livrării Bunurilor, persoana care livrează mărfurile trebuie să demonstreze Cumpărătorului și / sau Beneficiarului aspectul și caracterul complet al Bunurilor.


5.9. Cumpărătorul și / sau destinatarul, la momentul primirii mărfurilor, primește un pachet de documente pentru mărfurile:


        voucher de numerar sau un document în forma prescrisă;

        instrucțiuni pentru operarea mărfurilor în limbile română / rusă;

        carte de garanție (dacă există).

 


5.10 Cumpărătorul și / sau Beneficiarul confirmă prin semnătura sa în Formularul de comandă că nu are plângeri cu privire la aspectul și exhaustivitatea Bunurilor. După acceptarea Bunurilor de către Cumpărător și / sau Beneficiar, Vânzătorul nu acceptă reclamații privind calitatea și caracterul complet al Bunurilor.


6. Plata pentru Bunuri.

6.1. Prețul Bunurilor este indicat lângă numele specific al Bunurilor din magazinul online.


6.2. Prețul Bunurilor din magazinul online poate fi modificat în mod unilateral de către Vânzător. În același timp, prețul Bunurilor comandate de Cumpărător nu poate fi modificat în termen de 24 de ore de la data plasării comenzii. După 24 de ore, prețul bunurilor comandate poate fi schimbat.


6.3. Puteți să comandați numai Bunurile aflate în stoc la momentul comenzii, în alte cazuri, Cumpărătorul poate emite o cerere de notificare de primire a Bunurilor lipsă și prețul Bunurilor poate fi modificat fără notificare prealabilă Cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul plasează o comandă preliminară pentru Bunuri, care nu este disponibilă, dar se preconizează că va intra în vânzare, prețul mărfurilor poate fi modificat și fără notificare prealabilă.


6.4. Plata pentru bunuri de către cumpărător se face în lei moldovenești prin:


        la livrarea bunurilor către angajatul serviciului de curierat - în numerar către angajatul serviciului de curierat

7. Returnați marfa.

7.1. Telefoanele mobile sunt bunuri de consum din punct de vedere tehnic complex și sunt incluse în lista bunurilor nealimentare de bună calitate, care nu fac obiectul returnării sau schimbului, în cazul în care mărfurile nu se încadrează în formă, stil, culoare, dimensiune. Aprobat de Guvernul Republicii Moldova Nr. 1465


din 08.12.2003.


Mai multe informații despre listă pot fi găsite aici.


8. Garanții și răspundere.

8.1. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate cumpărătorului din cauza utilizării necorespunzătoare a Produselor achiziționate în Magazinul Online.


8.2. Vânzătorul nu este răspunzător pentru daunele produse de cumpărător rezultate din:


        incarcarea incorecta a formularului de comanda, inclusiv indicarea incorecta a datelor cu caracter personal;

        acțiunile ilegale ale terților.

8.3. Cumpărătorul se angajează să nu utilizeze bunurile comandate în scopuri comerciale.


8.4. Cumpărătorul este pe deplin responsabil pentru acuratețea informațiilor specificate de acesta atunci când se înregistrează la magazinul online.


8.5. Părțile sunt scutite de răspunderea pentru eșecul parțială sau totală a obligațiilor sale în cazul în care o astfel de lipsă a fost cauzată de forță majoră, apărute după intrarea în vigoare a regulamentelor, ca urmare a unor evenimente extraordinare pe care părțile nu putea să prevadă și împiedică adoptarea unor măsuri rezonabile.


8.6. În alte cazuri care nu sunt prevăzute în clauza 8.5. Normele de neîndeplinire a obligațiilor sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor lor sunt părțile responsabile în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.


9. Confidențialitatea și protecția informațiilor personale.

9.1. Furnizarea de informații de către cumpărător:


9.1.1. Când vă înregistrați la magazinul online, cumpărătorul furnizează următoarele informații despre el însuși: Nume, Prenume, e-mail, număr de telefon, parolă pentru accesarea Magazinului Online.


9.2. Utilizarea informațiilor furnizate de Cumpărător și primite de Vânzător


9.2.1. Vânzătorul utilizează informațiile primite de la cumpărător:


        pentru înregistrarea Cumpărătorului în magazinul online;

        să își îndeplinească obligațiile față de cumpărător;

        pentru evaluarea și analiza magazinului online;

        pentru a determina câștigătorul în promoțiile deținute de Vânzător.

9.2.2. Vânzătorul are dreptul să trimită Cumpărătorului mesaje cu caracter publicitar și informațional, cu acordul Cumpărătorului, pe care îl informează atunci când se abonează să primească astfel de mesaje. Dacă cumpărătorul nu dorește să primească corespondența de la vânzător, acesta trebuie să refuze să primească astfel de corespondențe în magazinul online. Mesajele pot fi trimise prin e-mail sau prin SMS.


9.3. Dezvăluirea informațiilor primite de către Vânzător:


9.3.1. Vânzătorul se angajează să nu divulge informațiile primite de la Cumpărător. Nu este considerată o încălcare a furnizării de informații de către vânzător agenților și terților care acționează în baza unui acord cu vânzătorul pentru a-și îndeplini obligațiile față de cumpărător.


9.3.2. Nu este considerată o încălcare a obligațiilor de publicare în conformitate cu cerințele rezonabile și aplicabile ale legii.


9.4. Vânzătorul poate folosi module cookie. (cookies - informații despre servicii trimise de un server web pe computerul unui utilizator, care vor fi stocate în browser. Utilizate pentru a stoca date specifice unui anumit utilizator și folosite de serverul web pentru diverse scopuri). Cookie-urile nu conțin informații confidențiale și nu sunt transmise terților.


9.5. Vânzătorul primește informații despre adresa IP (identificatorul unic al dispozitivului conectat la rețeaua locală și / sau pe Internet) a vizitatorului site-ului. Aceste informații nu sunt folosite pentru a identifica vizitatorul.


9.6. Vânzătorul nu este responsabil pentru informațiile furnizate de Cumpărător pe site într-o formă accesibilă în general.


10. Alte condiții.

10.1. Relația dintre cumpărător și vânzător este reglementată de legea Republicii Moldova.


10.2. Cumpărătorul garantează că toate condițiile din aceste Reguli sunt clare pentru el și le acceptă necondiționat și în întregime.


10.3. În cazul unui feedback pozitiv și al plângerilor din partea Cumpărătorului, acesta trebuie să contacteze Departamentul de relații cu clienții al vânzătorului prin telefon:


022-89-69-01


Părțile vor încerca să soluționeze toate disputele prin negociere, în cazul în care acordul nu este atins, litigiul va fi trimis instanței în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.


10.4. Nulitatea unei dispoziții a prezentului regulament nu atrage după sine invaliditatea celorlalte dispoziții.


 


În cazul creanțelor legate direct de momentul cumpărării și vânzării de bunuri, puteți contacta Agenția pentru Protecția Drepturilor Consumatorului din Republica Moldova, aflată la următoarea adresă: MD-2012, mun. Chișinău, st. V. Aleksandri, 78, etajul 1, 5.

tel .: + 373-22-74-14-64;

fierbinte: 080028028

www.consumator.gov.md